DID: Đơn vị liên quan Ủy viên HĐQT đã thoái hơn 3 triệu cp

DID: Đơn vị liên quan Ủy viên HĐQT đã thoái hơn 3 triệu cp

Từ ngày 12/08-10/09/2021, CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà đã bán 3.1 triệu cp DID của CTCP DIC - Đồng Tiến (UPCoM: DID).

Trước đó, đơn vị này đăng ký thoái 5 triệu cp DID. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu thấp hơn kỳ vọng, CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà chỉ bán được 62% tổng khối lượng đã đăng ký.

Giá cổ phiếu DID tăng liên tục trong khoảng thời gian cổ đông lớn thoái vốn

Sau giao dịch, CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà đã giảm tỷ lệ sở hữu tại DID từ 35.97% (5 triệu cp) xuống còn 13.67% (1.9 triệu cp).

Về mối liên hệ, ông Huỳnh Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT DID - đồng thời cũng là TGĐ CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà.

Mới đây, cổ đông lớn Trần Hoàng Tuấn cũng đã bán 369,100 cp DID vào ngày 22/09/2021, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 10/02% (gần 1.4 triệu cp).

Ở chiều ngược lại, trước đó, trong ngày 07/09/2021, CTCP Cấu Kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 chính thức trở thành cổ đông lớn tại DID sau khi mua 3.1 triệu cp DID (tỷ lệ 22.3%). Trước đó, đơn vị này không sở hữu cổ phiếu DID nào. Được biết, ông Trần Anh Điền - TGĐ kiêm Ủy viên HĐQT DID, hiện đang là TGĐ tại CTCP Cấu Kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút