13:50, 11/07/2022

DM7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty - địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, Phường 13. Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX