09:15, 18/04/2022

Doanh nghiệp cá tra đầu tiên báo lãi ròng quý 1 gấp gần 6 lần 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2022 vừa công bố, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) ghi nhận lãi ròng tăng đột biến lên gần 63 tỷ đồng, gấp 5.7 lần cùng kỳ.

Trong bài viết này:

  Cụ thể, doanh thu thuần gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt hơn 325 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 26% giúp cho lãi gộp tăng mạnh lên hơn 110 tỷ đồng, gấp 3.4 lần. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 10% lên 34%.

  Kỳ này, chi phí tài chính giảm 26%. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên hơn 21 tỷ đồng (gấp 2.7 lần) và gần 13 tỷ đồng (gấp 3 lần), chủ yếu do tăng chi phí vận chuyển, chi phí nhân viên và dự phòng phải thu khó đòi

  Kết quả, doanh nghiệp cá tra này thu về gần 63 tỷ đồng, gấp 5.7 lần cùng kỳ.

  Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của ACL. Đvt: Tỷ đồng

  Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản hơn 1,485 tỷ đồng, gần như đi ngang so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho tăng 4%, lên hơn 889 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 75%, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 18%.

  Hàng tồn kho tại thời điểm 31/03/2022 của ACL
  Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2022 của ACL

  Nợ phải trả tại thời điểm này giảm 5%, xuống còn 716 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. 

  Trong năm 2022, ACL đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1,450 tỷ đồng (tăng 20%) và lãi trước thuế là 200 tỷ đồng (gấp 4 lần năm trước). ACL cho biết trong năm nay, Công ty vẫn theo định hướng tập trung nguồn lực vào nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu, không đầu tư ngoài ngành. Ngoài ra, Công ty dự kiến tăng trưởng về chiều sâu các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm từ con cá tra với mục tiêu đưa cá tra trở nên quen thuộc với nhiều thị trường hơn nữa.

  So với kế hoạch đề ra, đơn vị đã thực hiện được 22% mục tiêu doanh thu và 35% mục tiêu lãi trước thuế 2022.

  Tiên Tiên

  FILI