15:21, 07/04/2022

Doanh nghiệp lãi lớn nhờ lướt sóng cổ phiếu họ Tân Hoàng Minh

Nhờ mua thấp bán cao cổ phiếu nhóm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã giúp CTCP Tổng Bách Hóa (UPCoM: TBH) thoát lỗ trong năm 2021.

Trong bài viết này:

  Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, TBH ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.5 tỷ đồng, giảm 80% so với năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng lại đạt trên 709 tỷ đồng. Năm trước, Công ty lỗ hơn 40 tỷ đồng.

  TBH cho biết, năm 2021, Công ty đã đầu tư tài chính, chuyển nhượng cổ phần của 2 đơn vị là CTCP Đầu tư bất động sản Ngọc Viễn Đông và CTCP Cung điện mùa đông. Do vậy, Công ty thu được cổ tức từ CTCP Cung điện mùa đông hơn 257 tỷ đồng và khoản lãi từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần hơn 495 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận tăng đột biến so với năm 2020.

  CTCP Đầu tư bất động sản Ngọc Viễn Đông và CTCP Cung điện mùa đông đều là công ty trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

  Ông Hoàng Mạnh Thao - Phó TGĐ Tân Hoàng Minh, hiện đang là Chủ tịch tại CTCP Tổng Bách Hóa (UPCoM: TBH).

  Cụ thể, trong năm 2021, TBH đã mua lại 33.84 triệu cp Ngọc Viễn Đông từ bà Phùng Thị Mai và bà Lê Hồng Trang với giá 10,000 đồng/cp, tổng giá trị là 338.4 tỷ đồng.

  Sau đó, TBH bán lại cho bà Trần Thị Hà và Lưu Hoàng Anh với giá 22,000 đồng/cp, thu về 744.5 tỷ đồng.

  Tương tự, TBH cũng mua hơn 20.58 triệu cp của CTCP Cung Điện Mùa Đông với giá 18,165 đồng/cp với tổng giá trị 373.8 tỷ đồng và bán lại với giá cao hơn là 22,489 đồng/cp, thu về tổng cộng 462.8 tỷ đồng. Qua đó, đơn vị thu về hơn 495 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

  Chi tiết lợi nhuận TBH thu được từ bán vốn tại 2 đơn vị trực thuộc Tân Hoàng Minh
  Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của TBH

  Đáng chú ý, kiểm toán cũng nêu ý kiến nhấn mạnh, lưu ý người đọc về khoản thu từ hoạt động tài chính kể trên.

  Ngoài ra, tại ngày 31/12/2021, TBH có số dư tiền đặt cọc gần 907 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Bất động sản V.H theo thỏa thuận nguyên tắc ngày 15/02/2021 để đảm bảo cho việc ký kết hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng dự án “Khu nhà ở tại số 486 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thành Trì”. Thỏa thuận nguyên tắc này đã được 2 bên thống nhất thanh lý ngày 21/03/2022, TBH đang thực hiện thu hồi số tiền nêu trên, số tiền thu được hiện gửi tiết kiệm tại Vietcombank với mức lãi suất tiền gửi là 3.8%/năm.

  Tiên Tiên

  FILI