Doanh nghiệp nào chốt chia cổ tức 45% trong tuần 06 - 10/07?

Doanh nghiệp nào chốt chia cổ tức 45% trong tuần 06 - 10/07?

Trong tuần từ ngày 06 - 10/07, có 27 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) với tỷ lệ 45%; CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (UPCoM: HEC) và CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) với tỷ lệ 25%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 06 - 10/07/2020

Trong quý 1 vừa qua, NCT ghi nhận 158 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3% và 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 năm qua, kể từ khi niêm yết NCT luôn đều đặn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ hấp dẫn, trung bình đạt đến 103%.

Từ đầu năm 2020 đến nay, NCT cũng từng chia cổ tức đợt 1/2019 cho cổ đông với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt, và trong tuần tới sẽ chốt danh sách chia cổ tức đợt 2/2019 với tỷ lệ 45% tiền mặt. Với hơn 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NCT sẽ chi gần 118 tỷ đồng để hoàn tất việc chia cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ chia cổ tức của NCT qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với HEC, năm 2019 Công ty mang về 268 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 21 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng đến 38% và 192% so với cùng kỳ năm trước. Trong những năm qua (từ 2015), HEC cũng đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trung bình đạt 24%.

BDG ghi nhận 321 tỷ đồng doanh thu thuần và 24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2020, lần lượt tăng 5% và 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong  những năm qua, BDG luôn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ hấp dẫn, trung bình đạt 40%.

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút