Doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức trong tuần cuối tháng 2?

Doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức trong tuần cuối tháng 2?

Trong tuần từ ngày 24 - 28/02, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (UPCoM: DTV) với tỷ lệ 20%, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) với tỷ lệ 15%.

*Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt trong tuần từ 24 - 28/02/2020

Theo BCTC mới nhất của DTV, năm 2018 Công ty ghi nhận 438 tỷ đồng tổng doanh thu và 22 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16% và giảm 11% so với năm trước, đồng thời vượt 6% và 2% kế hoạch cả năm.

Trong những năm qua, tỷ lệ chia cổ tức bình quân của DTV đạt 19%

Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt của DTV qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với DAD, năm 2019 Công ty mang về 178 tỷ đồng tổng doanh và 17 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27% và 7% so với năm trước, đồng thời vượt 32% và 8% kế hoạch cả năm.

Tương tự DTV, DAD cũng thường chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ chia bình quân đạt 17% (giai đoạn 2012 - 2019).

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút