Doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tuần 15 - 19/06?

Doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tuần 15 - 19/06?

Trong tuần từ ngày 15 - 19/06, có 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Cấp nước Ninh Thuận (UPCoM: NNT)  với tỷ lệ 25% và CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương (UPCoM: BT1) với tỷ lệ 16%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 15 - 19/06/2020

Theo báo cáo mới nhất của NNT, năm 2019 Công ty mang về 167 tỷ đồng doanh thu thuần và 47 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 12% và 29% so với năm 2018. Trong những năm qua (kể từ năm 2014), NNT luôn đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trung bình đạt 15%.

Tỷ lệ chia cổ tức của NNT qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với BT1, năm 2019 Công ty mang về 466 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 11 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 4% về doanh thu và nhích nhẹ 15 triệu đồng về lợi nhuận so với năm 2018. Với kết quả kinh doanh trên, BT1 quyết chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 16%, tương ứng với tổng số tiền Công ty sẽ chi ra rơi vào khoảng 8.4 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút