Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức tuần cuối tháng 3?

Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức tuần cuối tháng 3?

Trong tuần từ ngày 23 - 27/03, có đến 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) với tỷ lệ 20% và CTCP Đô thị Tân An (UPCoM: TAP) với tỷ lệ 18.66%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 23 - 27/03/2020

Trong năm 2019,  TCL mang về gần 952 tỷ đồng doanh thu thuần và 94 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 7% về doanh thu tuy nhiên giảm gần 6% về lợi nhuận, qua đó thực hiện 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong 10 năm qua, TCL cũng thường chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trung bình đạt gần 21%.

Tỷ lệ chia cổ tức của TCL qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với TAP, năm 2019 Công ty mang về gần 104 tỷ đồng doanh thu thuần và 5.2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 16% về doanh thu và giảm 4% về lợi nhuận so với năm trước, qua đó thực hiện 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lên sàn UPCoM từ tháng 9/2016, TAP cũng tích cực chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bình quân đạt 24%. Đáng chú ý, ở năm trước TAP đã trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 41.58%, tương ứng với mức chi gần 6 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút