Doanh nghiệp thủy sản đầu tiên báo lỗ nửa đầu năm 2021

Doanh nghiệp thủy sản đầu tiên báo lỗ nửa đầu năm 2021

Cước tàu tăng trong khi giá bán ở mức thấp đã “hạ gục” lợi nhuận của CTCP Thủy sản MeKong (HOSEAAM) trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2021.

Trong quý 2, doanh thu thuần ghi nhận tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp này phải chịu lỗ gộp 817 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1.2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 16%, xuống còn 1.1 tỷ đồng, do hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng mạnh lên hơn 2.7 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23%, xuống còn 1.5 tỷ đồng.

Kết quả, AAM báo lỗ hơn 3 tỷ đồng, đây cũng là quý thứ 5 lỗ liên tiếp của đơn vị thủy sản. Giải trình cho việc này, AAM cho biết nguyên nhân do chi phí bán hàng tăng (chủ yếu là cước tàu) và giá bán thấp.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của AAM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của AAM

Lũy kế nửa đầu năm 2021, AAM ghi nhận doanh thu thuần giảm 9%, xuống còn 59 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/06/2021, lỗ lũy kế của AAM cán mốc hơn 6.2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/06/2021, tổng tài sản của AAM ghi nhận gần 199 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 5% so với đầu năm, lên hơn 11.5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ phần tăng thêm từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (đầu năm không ghi nhận khoản này). 

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh 50%, xuống còn 8 tỷ đồng. Nợ phải trả thời điểm này cũng giảm 46%, xuống còn 9 tỷ đồng. Việc cải thiện được nợ là một trong những yếu tố chính giúp cải thiện dòng tiền kinh doanh của AAM trong quý này, ghi nhận hơn 5 tỷ đồng (cùng kỳ âm 1.5 tỷ đồng).

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút