09:42, 15/10/2020

Doanh thu giảm, lãi ròng quý 3 của KTC vẫn gấp 2.4 lần cùng kỳ

CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) ghi nhận lãi ròng quý 3/2020 hơn 16 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu thuần và doanh thu tài chính tăng 79%.

Trong bài viết này:

  Trong quý 3/2020, mặc dù doanh thu thuần giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 1,241 tỷ đồng , nhưng với giá vốn hàng bán giảm 17%, KTC có lãi gộp tăng 10%, đạt gần 59 tỷ đồng.

  Đồng thời, nhờ có hơn 4 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi chênh lệch tỷ giá, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay và chi phí bán hàng lần lượt giảm 17% và 4% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lãi ròng của KTC đạt hơn 16 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ.

  Tính chung 9 tháng đầu năm, KTC có hơn 41 tỷ đồng lãi ròng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

  KTC lên kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 6,738 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2019. Ngược lại, lãi sau thuế năm 2020 đạt gần 31 tỷ đồng, giảm gần 5% so với thực hiện năm trước.

  So với kế hoạch, KTC đã thực hiện được 64% chỉ tiêu doanh thu và vượt 33% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

  Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của KTC âm hơn 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 83 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do hàng tồn kho và các khoản phải trả tăng (không kể lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp).

  Tính đến ngày 30/09/2020, tiền và các khoản tương đương tiền của KTC giảm 35%, còn gần 57 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 8% so với đầu năm, tăng lên mức 438 tỷ đồng.

  Nợ phải trả ở mức gần 784 tỷ đồng, chiếm 65% tổng nguồn vốn của Công ty. Trong đó, dư nợ vay tài chính hơn 620 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

  Diễn biến giá cổ phiếu KTC từ đầu năm 2020 đến phiên 14/10/2020

  Thị giá cổ phiếu KTC đang giao dịch quanh mức 11,800 đồng/cp (9h42p phiên sáng 15/10), giảm gần 56% so với mức của hồi đầu năm. Thanh khoản thấp chỉ có 91 cp/ngày.

  Khang Di

  FILI