Doanh thu sụt giảm, VCF báo lãi ròng quý 2 giảm 49%

Doanh thu sụt giảm, VCF báo lãi ròng quý 2 giảm 49%

Doanh thu sụt giảm đã khiến lãi ròng quý 2/2021 của CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) giảm đến 49% so với cùng kỳ, về mức gần 81 tỷ đồng.

Tính riêng quý 2/2021, do sản lượng bán ra giảm nên doanh thu thu thuần hợp nhất của VCF giảm 39% so với cùng kỳ, còn gần 406 tỷ đồng. Lãi gộp của Công ty theo đó giảm 49%, về mức hơn 99 tỷ đồng.

Trái ngược với doanh thu thuần, doanh thu tài chính của VCF tăng nhẹ 2%, đạt hơn 16 tỷ đồng.

Dù cả chi phí bán hàng (tăng 56%) và chi phí quản lý (tăng 43%) đều tăng nhưng nhìn chung tổng chi phí phát sinh trong kỳ vẫn giảm nhờ chi phí tài chính giảm đến 82%, còn hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả, VCF lãi ròng gần 81 tỷ đồng trong quý 2/2021, giảm 49% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của VCF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của VCF

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VCF ghi nhận gần 805 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi ròng của Công ty giảm 40%, về mức hơn 157 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, VCF chỉ mới thực hiện được hơn 22% so với mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài sản tại ngày 30/06/2021 của VCF ghi nhận hơn 2,065 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Giá trị khoản mục phải thu ngắn hạn cũng giảm 3%, về mức gần 1,138 tỷ đồng. Chiều ngược lại, hàng tồn kho của Công ty tăng 21%, lên gần 286 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty giảm 35%, còn hơn 410 tỷ đồng, chủ yếu là do nợ vay của VCF giảm 55%, còn 143 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút