Doanh thu tăng mạnh sau soát xét, lãi ròng Đô thị Sông Đà vẫn giảm gần 40%

Doanh thu tăng mạnh sau soát xét, lãi ròng Đô thị Sông Đà vẫn giảm gần 40%

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (HNX: SDU) vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên 2020 sau soát xét với kết quả ngược chiều giữa doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, sau soát xét, doanh thu thuần của SDU tăng đến 40%, đạt hơn 37 tỷ đồng chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh bất động sản (chiếm gần 84%), còn lại là doanh thu cho thuê bất động sản và doanh thu cung cấp dịch vụ. Nếu so với cùng kỳ năm trước, mức doanh thu này gấp đến gần 4 lần.

Lãi gộp của Công ty qua đó cũng tăng gần 54% sau soát xét, đạt 19 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Dù vậy, với sự tăng cao của chi phí tài chính (tăng 76%), sự xuất hiện của chi phí bán hàng (3 tỷ đồng) mà lãi thuần của SDU đã bị bào mòn đi đáng kể, chỉ còn gần 3 tỷ đồng, giảm 23% so với trước khi soát xét.

Cuối cùng, lãi ròng của SDU chỉ còn vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm 39% sau soát xét; tuy nhiên nếu so cùng kỳ, kết quả này vẫn đạt được mức tăng trưởng 120%.

Kết quả kinh doanh của Đô thị Sông Đà sau soát xét
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên sau kiểm toán của SDU

Tổng tài sản của SDU tại thời điểm cuối 2 đạt 1,162 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, đạt 1,038 tỷ đồng, tăng 8% chủ yếu do hàng tồn kho của Công ty tăng từ 592 tỷ đồng lên 624 tỷ đồng (đến từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang).

Nợ phải trả của SDU tại ngày 30/06/2020 đạt 812 tỷ đồng, tăng cao 11% so với đầu năm chủ yếu do Công ty tăng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 88% lên 196 tỷ đồng.

Vay ngắn hạn của SDU tăng cao tại cuối quý 2/2020. Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên sau kiểm toán của SDU

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD của SDU cũng thể hiện kém khả quan khi ghi nhận mức âm gần 77 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ dương 53 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SDU đang bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện cảnh báo từ ngày 14/04/2020 bởi năm 2019, Công ty báo lỗ hợp nhất kiểm toán (có tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán), hiện cổ phiếu SDU đang giảm sâu và được giao dịch tại mức giá 6,300 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân chỉ đạt khoảng 45 cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu SDU trong 1 năm trở lại

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút