Doanh thu thuần giảm mạnh, TID vẫn báo lãi ròng quý 3 tăng 22% 

Doanh thu thuần giảm mạnh, TID vẫn báo lãi ròng quý 3 tăng 22% 

Dù kết quả của một số mảng kinh doanh bị kéo lùi so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận ròng quý 3/2021 của CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) vẫn tăng 22%, đạt xấp xỉ 126 tỷ đồng.

Trong quý 3, doanh thu từ kinh doanh hạ tầng KCN của TID tăng gần 97% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 255 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ hai mảng kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn là bán hàng hóa và kinh doanh bất động sản lại lần lượt giảm hơn 32% và gần 96%. Điều này dẫn đến tổng doanh thu thuần của Công ty giảm 28%, còn xấp xỉ 1,263 tỷ đồng. Nhưng nhờ giá vốn giảm mạnh hơn, lợi nhuận gộp của TID tăng trưởng 2%, lên gần 225 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ của TID tăng đột biến lên 76 tỷ đồng, gấp 4.5 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ghi nhận gần 43 tỷ đồng doanh thu tài chính khác, gấp 15.8 lần quý 3 năm trước. Ngoài ra, cổ tức và lợi nhuận được chia đạt hơn 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 210 triệu đồng.

Trái ngược với lợi nhuận được chia tăng thì lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết của TID lại giảm mạnh 98%, chỉ còn gần 900 triệu đồng.

Nhưng bù lại, tất cả các chi phí của Công ty đều được tiết giảm. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm 44%, còn chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm lần lượt 2% và 3%.

Kết quả, TID báo lãi ròng quý 3 đạt gần 126 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Cộng với kết quả khả quan của nửa đầu năm, lãi ròng 9 tháng đầu năm của Công ty đạt xấp xỉ 240 tỷ đồng, gấp 3.3 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của TID. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của TID

Tổng tài sản của TID tại ngày 30/09/2021 đạt gần 14,016 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, chi phí đầu tư dở dang tại các dự án tăng 23%, lên 4,918 tỷ đồng, khoản chênh lệch chủ yếu đến từ việc Công ty chi hơn 921 tỷ đồng để đầu tư dự án Ven sông (đầu năm không ghi nhận dự án này).

Mặt khác, giá trị đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của Công ty lại giảm 60%, còn hơn 182 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong 9 tháng đầu năm, TID đã tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP ĐT KT XD Toàn Thịnh Phát và đưa công ty này vào danh sách công ty con. Ngoài ra, TID đã giải thể CTCP Hàng không Tín Nghĩa Express (công ty TID nắm 45% vốn).

Tổng nợ vay của TID tại thời điểm cuối tháng 9 ghi nhận gần 4,078 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong khi đó, doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước lần lượt tăng 10% và 27%, đạt gần 4,467 tỷ đồng và 320 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút