Doanh thu Vissan giảm 9% trong quý 2/2021

Doanh thu Vissan giảm 9% trong quý 2/2021

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2021 giảm 9%, về còn 2,323 tỷ đồng. Lãi ròng thu được 39 tỷ đồng giảm 6%.

Một cửa hàng Vissan

Quý 2/2021 chứng kiến làn sóng bùng phát Covid-19 lần thứ 4 và vẫn kéo dài đến nay. Kết thúc quý vừa qua, VSN ghi nhận doanh thu thuần 1,123 tỷ đồng, giảm 9% so cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm nhanh hơn, Công ty tăng trưởng 5% lãi gộp, đạt 245 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý trong kỳ gia tăng lần lượt 9% và 6%. Do đó, lãi ròng quý 2/2021 của VSN sụt giảm 6% so cùng kỳ, về mức 39 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của VSN. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của VSN

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, VSN ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 2,323 tỷ đồng và lãi ròng 77 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 13% so cùng kỳ. Mức lợi nhuận này đạt 47% kế hoạch đề ra cho năm nay.

Tính đến hết quý 2/2021, VSN đang có quy mô tài sản 2,044 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Công ty đã giải phóng 29% giá trị hàng tồn kho, về mức 474 tỷ đồng. Ngược lại, khoản tiền và tương đương tiền gia tăng 19% lên 720 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút