DPG báo lãi ròng quý 2 gấp gần 3 lần so với cùng kỳ

DPG báo lãi ròng quý 2 gấp gần 3 lần so với cùng kỳ

Nhờ vào thực hiện hoàn nhập khoản dự phòng, công thêm mảng sản xuất điện và đầu tư bất động sản tăng trưởng đã giúp DPG báo lãi ròng quý 2/2021 gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của DPG
Đvt: Tỷ đồng

Tính riêng quý 2/2021, doanh thu thuần của CTCP Đạt Phương (HOSEDPG) ghi nhận hơn 527 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Cộng thêm việc giá vốn hàng bán lại giảm nên lãi gộp của Công ty tăng hơn 74%, lên mức 175.7 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ. Các chi phí của Công ty đồng loạt tăng, duy chỉ mỗi chi phí tài chính là giảm 17% so với cùng kỳ, ở mức hơn 40 tỷ đồng.

Do đó, khép lại quý 2/2021, DPG báo lãi ròng hơn 77 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về sự tăng trưởng này, Công ty cho biết, trong quý 2/2021 đã thực hiện hoàn nhập khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào chi phí tài chính. Đồng thời, mảng sản xuất điện và đầu tư bất động sản tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy sau 6 tháng kinh doanh, doanh nghiệp ngành xây dựng này chỉ mới thực hiện được 36% chỉ tiêu doanh thu và 63% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản mà DPG đang nắm giữ giá trị gần 5,169.6 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 12%, lên gần 812 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ phải trả của Công ty ghi nhận 3,533.6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 68% trên tổng nợ phải trả.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút