17:19, 28/03/2022

DPG: Thông báo trúng thầu gói thầu số 10

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thông báo  trúng thầu gói thầu số 10 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE