DRL báo lãi ròng 14 tỷ đồng trong quý 1/2021, tăng 15%.

DRL báo lãi ròng 14 tỷ đồng trong quý 1/2021, tăng 15%.

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với doanh thu hơn 22 tỷ đồng và lãi ròng 14 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 15% so cùng kỳ.

Lãi ròng quý 1/2021 tăng 15%

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của DRL. Đvt: Đồng
Nguồn: DRL

DRL cho biết trong quý 1/2021 lượng nước về hồ thủy điện nhiều và ổn định hơn so cùng kỳ năm trước nên sản lượng điện thương phẩm tăng 71%. Kéo theo đó thì doanh thu bán điện thương phẩm tăng 19%, đồng thời chi phí môi trường rừng và thuế tài nguyên cũng gia tăng.

Mặt khác, năm 2021 Công ty đã hết thời gian được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến chi phí trong quý tăng 24% so cùng kỳ. Tuy chi phí có tăng thêm nhưng lãi ròng quý 1/2021 vẫn tăng 15%, đạt gần 14 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản của DRL giảm nhẹ 2% sau 3 tháng, ghi nhận 136 tỷ đồng tại thời điểm 31/03/2021, chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 7 tỷ đồng.

Điều chỉnh nhẹ một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

Mới đây ngày 17/04, HĐQT DRL đã quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. Trong đó, lãi ròng điều chỉnh lên mức 50 tỷ đồng, nhích 0.5% so với kế hoạch trước đó; tỷ lệ chia cổ tức điều chỉnh lên mức 49.15%. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Nguồn: DRL

Theo DRL, tình hình thời tiết năm 2021 tại Tây Nguyên rất khó dự đoán, dự báo lượng mưa trong khu vực vẫn thấp như các năm trước, đặc biệt là tại lưu vực sông Sêrêpôk, chế độ vận hành phụ thuộc hoàn toàn vào thủy điện bậc trên. Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường. Những yếu tố này sẽ gây bất lợi cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Đứng trước những khó khăn đó, DRL đưa ra phương hướng sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung, Công ty TNHH Xây lắp điện Hưng Phúc để đẩy nhanh việc thuê tư vấn điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa Đrây H’Linh cho phù hợp với thực tế vận hành trong thời gian qua.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút