DRL: Lãi ròng quý 3 gần 15 tỷ đồng, tăng 72%

DRL: Lãi ròng quý 3 gần 15 tỷ đồng, tăng 72%

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) ghi nhận doanh thu bán điện thương phẩm quý 3/2020 tăng 56% so cùng kỳ.

DRL: Sản lượng nước về hồ trong quý 3/2020 nhiều và ổn định hơn cùng kỳ. Nguồn: DRL

Theo DRL, quý 3 năm nay lượng nước về nhiều và ổn định hơn so cùng kỳ, nên sản lượng điện thương phẩm tăng 58%. Kéo theo đó doanh thu bán điện thương phẩm tăng lên 56%, đồng thời chi phí trong kỳ cũng gia tăng 38%.

Kết quả, DRL đem về gần 15 tỷ đồng lãi ròng trong quý 3/2020, tăng 72% so cùng kỳ.

Sau 9 tháng đầu năm, DRL có tổng doanh thu lũy kế 62 tỷ đồng và lãi ròng gần 38 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 7% so cùng kỳ năm trước. Công ty đã thực hiện được 72% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của DRL. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: ViéttockFinance

Tình hình tài sản của DRL không quá biến động, tổng giá trị tài sản tại cuối tháng 9/2020 đang đạt mức 139 tỷ đồng.

Về tình hình nợ, DRL đã thu hẹp 2/3 khoản nợ ngắn hạn, từ mức 27 tỷ đồng xuống còn 9 tỷ tại ngày 30/09/2020. Điều này là do Công ty không phải trả khoản cổ tức lớn như thời điểm đầu năm (trả cổ tức đợt 3 năm 2019 số tiền 19 tỷ đồng).

Nói về cổ tức, mới đây ngày 06/10/2020, DRL đã thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền cho cổ đông, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng).

Lịch sử chi trả cổ tức của DRL thời gian gần đây

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút