Dự báo ngành mía đường còn gặp khó, CBS đặt mục tiêu lợi nhuận sụt giảm phân nửa

Dự báo ngành mía đường còn gặp khó, CBS đặt mục tiêu lợi nhuận sụt giảm phân nửa

Niên độ 2021-2022 (01/07/2021 - 30/06/2022), CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS) đặt kế hoạch doanh thu trên 218 tỷ đồng và lãi trước thuế trên 26.7 tỷ đồng. So với kết quả niên độ trước, các chỉ tiêu này lần lượt đi lùi 11% và 53%.

CBS dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/10/2021 theo hình thức trực tuyến. Danh sách cổ đông chốt ngày 28/09.

Kết thúc niên độ tài chính 2020-2021, CBS đạt tổng doanh thu tiêu thụ gần 244 tỷ đồng, tăng 49% so với niên độ trước; lãi sau thuế theo đó gấp gần 4 lần, vượt mức 56 tỷ đồng.

Năm 2022, theo dự báo tổ chức ISO, ngành mía đường vẫn duy trì tình trạng cung thiếu hụt so với cầu do sự giảm sản lượng ở Brazil, Australia và Thái Lan, ngoài ra có yếu tố tăng giá dầu thô của một số quốc gia sẽ chuyển nguồn nguyên liệu mía sang sản xuất Ethanol.

Trong nước, theo báo cáo Hiệp hội mía đường, khoảng thiếu hụt cung so với cầu càng cao hơn khi sản lượng sản xuất trong vụ vừa qua chỉ đạt gần 700 ngàn tấn, còn nhu cầu tiêu thụ cả nước năm 2022 sẽ đạt khoảng 2.2 triệu tấn đường các loại.

Dự báo vụ 2021-2022 sản lượng có tăng nhưng cũng không đáng kể sẽ sự giảm sâu sản lượng mía từ những vụ trước, mặc dù giá mía đã được điều chỉnh tăng theo giá đường. Ngoài ra, quyết định 1578/QĐ-BCT ngày 15/06/2021 của Bộ Công Thương sẽ ngăn chặn đường nhập khẩu từ Thái Lan được trợ giá, trợ cấp và làm chủ thị trường trong nước như những năm trước. Do đó CBS nhận định giá cả thị trường trong năm 2022 vẫn còn dư địa tăng. Tuy nhiên cũng tồn tài những yếu tố rủi ro đặc biệt là đại dịch Covid-19 sẽ làm giảm lượng tiêu thụ của thị trường.

Theo đó, Ban lãnh đạo đệ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 với doanh thu vào mức trên 218 tỷ đồng và lãi trước thuế trên 26.7 tỷ đồng. So với kết quả niên độ trước, các chỉ tiêu này lần lượt đi lùi 11% và 53%.

Về phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021, CBS dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương ứng 3.5 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chuyển qua niên độ sau trên 11 tỷ đồng. Cho niên độ 2021-2022, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cao hơn, đạt 20%.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút