14:50, 08/07/2022

Duy trì hạn chế giao dịch đối với MCI và JOS

Ngày 08/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (UPCoM: MCI) và CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (UPCoM: JOS).

Trong bài viết này:

  Với MCI, Công ty đã khắc phục được nguyên nhân chưa công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 nhưng chưa khắc phục hết các nguyên nhân bị hạn chế giao dịch khác. Cụ thể là tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2021; MCI bị âm vốn chủ sở hữu theo BCTC năm 2021.

  Trường hợp của JOS, nguyên do hạn chế giao dịch cũng tương tự. Công ty đã khắc phục được nguyên nhân chưa công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 nhưng chưa khắc phục hết các nguyên nhân bị hạn chế giao dịch khác, cụ thể là JOS bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ BCTC năm 2021.

  Ngoài ra, HNX còn thông báo hạn chế giao dịch đối với CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (VXB) từ ngày 11/07/2022. Trước đó, VXB đã bị hủy niêm yết do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2021 và chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hủy niêm yết.

  HNX cho biết sẽ xem xét đưa các cổ phiếu trên ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch sau khi khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

  Duy Na

  FILI