15:22, 12/08/2022

Duy trì hạn chế giao dịch đối với PVV và PXM

Ngày 12/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Vinaconex 39 (UPCoM: PVV) và CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM).

Trong bài viết này:

    Với PVV, Công ty bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ BCTC bán niên 2022 đã soát xét. Lý do bị hạn chế giao dịch khác là tổ chức kiểm toán từ chối đưa ý kiến đối với BCTC năm 2021.

    Về phần PXM, nguyên nhân duy trì hạn chế giao dịch cũng do Công ty bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ BCTC bán niên 2022 đã soát xét. Lý do khác là kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược đối với BCTC năm 2021.

    HNX sẽ xem xét đưa cổ phiếu PVVPXM ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch sau khi các đơn vị này khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

    Duy Na

    FILI