16:31, 22/09/2022

DWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWS của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5.7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 570 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính, Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ: Số 01 Đường Tôn Đức Thắng, Phường 1. TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần và giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 10/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX