13:22, 27/09/2022

DXG: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE