13:59, 25/11/2022

DXG: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ công ty và thay đổi GCNĐKDN

Trong bài viết này:

    DXG: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ công ty và thay đổi GCNĐKDN

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ công ty và thay đổi GCNĐKDN như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm