17:44, 25/11/2022

DXG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

Trong bài viết này:

    DXG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm