13:00, 01/07/2022

DZM bị phạt hành chính do chậm công bố thông tin

Ngày 27/06/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Cơ điện Dzĩ An (HNX: DZM).

Trong bài viết này:

    DZM đã có hành vi vi phạm hành chính là công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

    Chi tiết hơn, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020.

    Do đó, DZM bị phạt hành chính 70 triệu đồng.

    Duy Na

    FILI