17:19, 06/09/2022

EIB: Bổ nhiệm lại Ông Trần Tấn Lộc giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Trong bài viết này:

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc  như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE