EMC "thận trọng" trong năm 2021 với mục tiêu lãi trước thuế 3 tỷ đồng

EMC "thận trọng" trong năm 2021 với mục tiêu lãi trước thuế 3 tỷ đồng

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Cơ điện Thủ Đức (HOSE: EMC) đã hạ kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh năm 2021 và thông báo sẽ không chia cổ tức trong năm nay.

Cụ thể, ban lãnh đạo EMC đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt lần lượt 621 tỷ đồng và 3 tỷ đồng, trong khi mức thực hiện trong năm 2020 là hơn 621 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng. 

Theo Công ty, hoạt động kinh doanh thiết bị điện, đặc biệt là sản phẩm MBA những năm qua chịu nhiều yếu tố tác động gây ảnh hưởng bất lợi do giá vật tư đầu vào và áp lực giảm giá do nhiều đối thủ cùng ngành cạnh tranh. Sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm đang là thách thức lớn đối với EMC nên ban lãnh đạo buộc phải đề ra kế hoạch phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trong năm nay.  

Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh chính, EMC cũng đề ra một số mục tiêu khác cho năm 2021 như thiết lập cơ cấu sản phẩm và giá bán hợp lý, từng bước mở rộng hoạt động nhận thầu các công trình trọn gói từ khâu xây lắp, cung cấp thiết bị cơ khí – trạm điện – thiết bị điện,… cho các công trình. Đồng thời, Công ty dự kiến sẽ không trả chi trả cổ tức trong năm nay để tập trung vốn vào công tác đầu tư phát triển.

Chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2021 của EMC. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của EMC

Nói về năm 2020, doanh thu thuần cả năm của EMC đạt hơn 621 tỷ đồng, tăng gần 47% so với năm 2019, đồng thời vượt hơn 24% kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, do các loại chi phí trong kỳ tăng nhiều hơn kỳ vọng khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm trước và chỉ thực hiện được 90% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh của EMC trong năm 2020. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của EMC

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút