15:00, 07/07/2022

EMG trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện (UPCoM: EMG) thông báo 18/07 là ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

Trong bài viết này:

  Ngày thanh toán dự kiến là 28/07. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 15/07.

  Tỷ lệ thực hiện là 15%, sở hữu 1 cp được nhận 1,500 đồng. Với 3 triệu cp đang lưu hành, doanh nghiệp cần chi 4.5 tỷ đồng để thực hiện.

  Nhìn lại năm 2021, EMG đạt doanh thu 80 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.5 tỷ đồng, thực hiện được 88% và 109% kế hoạch.

  Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 74.4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng. Tỷ lệ chia trả cổ tức dự kiến 15%.

  Duy Na

  FILI