EVE: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ CHO YONG HWAN

EVE: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ CHO YONG HWAN

CHO YONG HWAN đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Everpia như sau: 

HOSE

Tài liệu đính kèm