17:05, 22/09/2022

EVE: Nghị quyết HĐQT về việc nâng vốn đầu tư dự án nhà máy mới tại Khu công nghiệp Giang Điền

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Everpia thông báo Nghị quyết HĐQT về việc nâng vốn đầu tư dự án nhà máy mới tại Khu công nghiệp Giang Điền như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE