EverLand báo lãi gấp hơn 2.6 lần cùng kỳ trong quý 2

EverLand báo lãi gấp hơn 2.6 lần cùng kỳ trong quý 2

CTCP Tập đoàn EverLand (HOSE: EVG) ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng trong quý 2/2020 tăng cao so với cùng kỳ giữa bối cảnh dịch Covid-19.

Cụ thể, theo BCTC quý 2 (hợp nhất) của EverLand, Công ty mang về 267 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 128% so với quý cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng cao đã khiến tỷ suất lợi nhuận gộp của EVG sụt giảm từ 6% (quý 2/2019) xuống còn 4% (quý 2/2020).

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng của EverLand cũng tăng 240%, đạt hơn 2 tỷ đồng tuy nhiên sự sụt giảm của các khoản chi phí khác như chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giúp Công ty đạt được mức lợi nhuận thuần từ HĐKD 7.48 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ. Lãi ròng của Công ty đạt gần 6 tỷ đồng, gấp 2.6 lần so với quý 2/2019.

Kết quả kinh doanh quý 2 của EverLand
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2020 hợp nhất của EVG

Theo giải trình của Công ty, trong quý 1, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh chung của các doanh nghiệp nên các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của EverLand đều không đạt kế hoạch. Bước sang quý 2, do tình hình Covid-19 đã được khống chế và Chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nên Công ty đã đẩy nhanh thực hiện các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh HĐKD. Do vậy, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh kể trên.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng của Công ty lần lượt đạt 392 tỷ đồng và gần 10 tỷ đồng, tương ứng tăng 54% và 44% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa của Everland vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của Công ty (gần 93%), đạt 364 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của EverLand đạt 1,018 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm đầu năm chủ yếu do Công ty tăng các khoản phải thu ngắn hạn 70%, đạt 338 tỷ đồng và tăng hàng tồn kho 10%, đạt 194 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công tại ngày 30/06/2020 đạt 284 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với đầu năm đến từ việc nợ phải trả người bán ngắn hạn tăng 138%, đạt 215 tỷ đồng. Hiện nợ phải trả của Everland đang chiếm 28% tổng tài sản.

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD của EVG đạt gần 31 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm (cùng kỳ âm 14 tỷ đồng) và gấp hơn 3 lần mức lãi ròng của Everland (6 tháng đầu năm). Việc ghi nhận dòng tiền dương của Công ty chủ yếu do Công ty tăng các khoản phải trả cao hơn tăng các khoản phải thu.

Trên thị trường, giá cổ phiếu EVG bất ngờ tăng nóng vào gần cuối tháng 5, và đạt đỉnh với mức giá 5,100 đồng/cp vào ngày 16/06 (tương ứng tăng gần 110%), hiện cổ phiếu đang giao dịch tại mức giá 4,000 đồng/cp (tính đến 10h40 ngày 22/07), khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 780 ngàn cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu EVG trong 1 năm trở lại đây

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút