EVN Finance: Lợi nhuận quý 1 tăng 31%, nợ xấu tăng 16%

EVN Finance: Lợi nhuận quý 1 tăng 31%, nợ xấu tăng 16%

Nhờ giảm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng xuống 44%, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance, UPCoM: EVF) có lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 gần 118 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 1, thu nhập lãi thuần của EVF tăng 7%, đạt gần 194 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi thuần từ dịch vụ (-73%) và kinh doanh ngoại hối (-82%), lợi nhuận khác (-98%) dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của EVF giảm nhẹ 1%, còn gần 155 tỷ đồng.

Dù vậy, EVF vẫn có lãi trước thuế tăng 31% so cùng kỳ, lên mức 118 tỷ đồng, nhờ giảm 44% dự phòng rủi ro tín dụng.

Tại ngày 31/03/2021, tổng tài sản của EVF ghi nhận 483 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, chủ yếu do tiền gửi tại NHNN giảm đến 93% và tài sản có khác giảm 57%. Cho vay khách hàng chỉ tăng 2%, đạt hơn 12,329 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng giảm 19% so với đầu năm, còn gần 5,479 tỷ đồng; trong khi phát hành giấy tờ có giá gấp 3.8 lần đầu năm, lên mức 1,900 tỷ đồng.

Xét về chất lượng nợ vay, nợ xấu của EVF tại thời điểm cuối quý 1/2021 tăng 16% so với đầu năm, lên mức gần 345 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 56% và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) gấp 2.9 lần. Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2.46% lên 2.8%.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút