16:57, 12/09/2022

Eximbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 14,814 tỷ đồng 

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 2,459 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 của Eximbank hồi tháng 5 vừa qua đã thông qua phương án phát hành gần 246 triệu cp để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 20 cp mới). Nguồn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ của năm 2017-2018-2019-2020-2021.

  Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là gần 2,937 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức gần 2,459 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức dự kiến là gần 478 tỷ đồng, được giữ lại để củng cố và nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng.

  Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Eximbank sẽ tăng từ 12,355 tỷ đồng lên 14,814 tỷ đồng.

  Số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được Eximbank đầu tư vào cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

  Vốn điều lệ của Eximbank đứng yên ở con số 12,355 tỷ đồng từ năm 2011 đến nay. Và sau khi ĐHĐCĐ bị hoãn nhiều lần mới tổ chức được vào tháng 5/2022 thì kế hoạch tăng vốn điều lệ của nhà băng này mới được triển khai.

  Hàn Đông

  FILI