17:52, 28/07/2022

FCM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thiều là người phụ trách quản trị công ty thay Ông Trần Công Tráng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON thông báo thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE