17:16, 09/09/2022

FIR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Hào Hiệp

Trong bài viết này:

    Nguyễn Hào Hiệp báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Địa ốc First Real như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE