17:18, 06/09/2022

FIR: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE