17:32, 23/09/2022

FIR: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE