17:46, 23/09/2022

FLC: CBTT về việc bổ nhiệm Ông Doãn Hữu Đoàn là người phụ trách quản trị Công ty

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC CBTT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE