17:47, 21/09/2022

FLC: Thông báo thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE