13:27, 14/11/2022

FRT: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

    FRT: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn

    Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm