FRT: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

FRT: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm