17:56, 12/07/2022

FRT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký kết hợp đồng kiểm toán

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký kết hợp đồng kiểm toán như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE