16:00, 27/06/2022

FRT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi nội dung vốn điều lệ

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi nội dung vốn điều lệ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE