G36: Bán "chui" cổ phiếu, người liên quan Chủ tịch bị phạt

G36: Bán "chui" cổ phiếu, người liên quan Chủ tịch bị phạt

Ngày 15/07/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đăng Hiếu, người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36).

Theo đó, ông Hiếu bị phạt tiền 25 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 28/10/2020, ông Hiếu thực hiện giao dịch bán 31,000 cp G36 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút