17:12, 21/09/2022

GAB: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Công

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT như sau: 

    Tài liệu đính kèm

    HOSE