Gạch ngói Đồng Nai sẽ mua 900,000 cp làm cổ phiếu quỹ

Gạch ngói Đồng Nai sẽ mua 900,000 cp làm cổ phiếu quỹ

Ngày 09/03, ban lãnh đạo CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) vừa thông qua việc mua lại 900,000 cp để làm cổ phiếu quỹ.

Lượng cổ phiếu này chiếm 10% vốn điều lệ, có trị giá 9 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Phía GND cho biết mục đích mua lần này nhằm bảo vệ quyền lợi và gia tăng lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Việc mua cổ phiếu quỹ này dự kiến sẽ thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Số lượng đặt mua hàng ngày và giá đặt mua đều được thực hiện theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu GND đang được giao dịch tại mức giá 23,100 đồng/cp (phiên chiều ngày 09/03/2020), giảm hơn 2% qua một năm với khối lượng giao dịch bình quân chưa tới 4,000 đơn vị/phiên.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút