17:45, 04/08/2022

GDT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE