14:03, 23/08/2022

GDT: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE