Gemadept: Lãi ròng bán niên 2021 tăng 33%, chuyển nhượng gần hết vốn tại MSB

Gemadept: Lãi ròng bán niên 2021 tăng 33%, chuyển nhượng gần hết vốn tại MSB

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, CTCP Gemadept (HOSEGMD) ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng quý 2 cũng như nửa đầu năm 2021 đồng loạt tăng trưởng. Đáng chú ý, khoản đầu tư của GMD vào MSB tại thời điểm cuối tháng 6 đã giảm từ 32 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 600,000 đồng do chuyển nhượng cổ phiếu.

Khép lại 6 tháng đầu năm, GMD ghi nhận doanh thu thuần tăng 19%, đạt hơn 1,439 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng 21% khiến lãi gộp chỉ tăng 17%, đạt 578 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 35% chủ yếu nhờ lãi thanh lý các khoản đầu tư.

Kỳ này, chi phí tài chính giảm 28%, xuống còn 74 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 12%, ghi nhận hơn 137 tỷ đồng chủ yếu do biến động ở khoản phân bổ lợi thế thương mại.

Kết quả, GMD báo lãi ròng nửa đầu năm tăng 33%, đạt 289 tỷ đồng.

Riêng quý 2, doanh thu thuần GMD tăng 24%, đạt 752 tỷ đồng và lãi ròng tăng 38%, lên mức gần 142 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi từ công ty liên doanh liên kết tăng vọt lên gần 70 tỷ đồng, gấp 3.7 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của GMD trong quý 2/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của GMD

Trong năm 2021, GMD đặt kế hoạch kinh doanh theo 2 kịch bản. Đối với kịch bản lạc quan, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2,800 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 700 tỷ đồng, tăng 7% và 37% so với thực hiện năm trước.

Kịch bản trung bình với doanh thu dự kiến là 2,700 tỷ đồng và lãi trước thuế là 630 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 23% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, so với kế hoạch, GMD đã thực hiện được 51% chỉ tiêu doanh thu và 55% chỉ tiêu lãi trước thuế (theo kịch bản lạc quan).

Tính đến 30/06/2021, tổng tài sản của GMD ghi nhận gần 10,237 tỷ đồng, tăng hơn 402 so với hồi năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 1,016 tỷ đồng, tăng 36%. Đáng chú ý, phải thu CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn gần 100 tỷ đồng - cổ tức được chia trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này, phải thu Công ty TNHH Thương mại Quả Cầu Vàng - chi hộ hơn 39 tỷ đồng (gấp 131 lần), CTCP Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link hơn 33 tỷ đồng (gấp 226 lần).

Tại thời điểm cuối tháng 6, khoản đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận hơn 2,474 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Điểm nhấn đến từ khoản đầu tư góp vốn vào Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSEMSB) chỉ ghi nhận 599,562 đồng trong khi đầu năm gần 32 tỷ đồng do chuyển nhượng cổ phiếu.

Nợ phải trả cuối tháng 6 ghi nhận gần 3,352 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 728 tỷ đồng (giảm 5%) và dư nợ vay dài hạn hơn 1,090 tỷ đồng (giảm 4% so với đầu năm).

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút